Make a Different Way of Your Future 2breed

Кои сме ние

Институтът по криобиология и хранителни технологии

извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството.

Новини

Новини, обяви, търгове

 

 

 

  • 17. август 2015
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 17.08.2015 г.

    ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група“ за нуждите на Институт по криобиология и хранителни технологии, гр. Костинброд, 2230 спирка Почивка

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), Селскостопанска академия, бул. Черни връх № 53

  • повече
  • 05 юни 2015
  • ОТКРИТ ДЕН на тема: „Нови храни и природосъобразни технологии – предизвикателства и възможности”

  • покана

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld